คอนกรีตสำหรับ งานโรงงาน โกดัง

คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง โรงงาน โกดัง
คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานโรงงาน โกดัง พื้นถนนรอบโรงงาน หรือบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
Qmix Concrete

คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง โรงงาน โกดัง

พื้นโรงงาน

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม
กำลังอัด 400 Cube
ค่ายุบตัว 15 - 20 (ซ.ม.)

ถนนรอบโรงงาน

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตงานพื้น
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 5 - 10 (ซ.ม.)

ฐานราก

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตทั่วไป
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 5 - 10 (ซ.ม.)

บ่อบำบัดน้ำเสีย

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตทนซัลเฟต
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 7.5 - 12.5 (ซ.ม.)

ขนาดรถโม่ที่ให้บริการ

- ความสูง 3.8 เมตร - ความกว้าง 2.9 เมตร
- ความยาว 8 เมตร
- น้ำหนักรถเปล่า 12.5 ตัน
- น้ำหนักรถ + คอนกรีต 5 คิว 24.5 ตัน

ขนาดถนน

- ทางตรงซอยต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
- กรณีซอยหักศอกถนนควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ความสูงของสายไฟ จากพื้นควร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

คอนกรีตสำหรับงานบ้าน

ประเภทคอนกรีตสำหรับงานบ้านควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

คอนกรีตสำหรับงานทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป และงานเทคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์

Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

  ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับข้อมูลที่บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับโดย
  ให้ท่านติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน
  นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่เบอร์ 02-022-7800
  เวลาทำการ : 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Email  Address : dpo@qmix.co.th