“เราเตรียบทีมงานบริการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้าของเรา”

ติดต่อเรา

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
ชั้น 8 เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

02-022-7888

02-022-7889

Callcenter@qmix.co.th

Qmix Concrete

 หรือ Line : @qmixconcrete

 
Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 8
  เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7888
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

  แผนที่