คอนกรีตงานทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

คอนกรีตสำหรับงานทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์
คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับงานเทคอนกรีตประเภท อาคารพาณิชย์
ทาวน์เฮาส์ ที่มีค่าอัตราส่วน และค่ากำลังอัด ที่เหมาะสมต่อโครงสร้าง
Qmix Concrete

คอนกรีตสำหรับงาน
ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์

เสา

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตโครงสร้าง
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 15-20 (ซ.ม.)

พื้น Topping

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตงานพื้น
กำลังอัด 240 Cube
ค่ายุบตัว 7.5 - 12.5 (ซ.ม.)

ลานจอดรถ/ถนน

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตงานพื้น
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 15 - 20 (ซ.ม.)

ระเบียง/ดาดฟ้า

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตกันซึม
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 15 - 20 (ซ.ม.)

เข็มเจาะเล็ก

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
เข็มเจาะเล็ก

กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 10.0 - 15.0 (ซ.ม.)

คาน

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตโครงสร้าง
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 15 - 20 (ซ.ม.)

ฐานราก

ประเภทคอนกรีตที่เหมาะสม
คอนกรีตโครงสร้าง
กำลังอัด 280 Cube
ค่ายุบตัว 10.0 - 15.0 (ซ.ม.)

ขนาดรถโม่ที่ให้บริการ

- ความสูง 3.8 เมตร - ความกว้าง 2.9 เมตร
- ความยาว 8 เมตร
- น้ำหนักรถเปล่า 12.5 ตัน
- น้ำหนักรถ + คอนกรีต 5 คิว 24.5 ตัน

ขนาดถนน

- ทางตรงซอยต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
- กรณีซอยหักศอกถนนควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ความสูงของสายไฟ จากพื้นควร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

คอนกรีตสำหรับงานบ้าน

ประเภทคอนกรีตสำหรับงานบ้านควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

คอนกรีตสำหรับโครงสร้าง โรงงาน โกดัง

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานโรงงาน โกดัง พื้นถนนรอบโรงงาน หรือบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th