อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1

โครงการก่อสร้าง อุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ โดย กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองที่เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด
โครงการ : อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ผู้รับเหมา : บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ 160,000 m3
Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th