สายท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าเรืออ่าวปอ

โครงการ : สายท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าเรืออ่าวปอ
ผู้รับเหมา  : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ง้วนฮง
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้   40,000 ลบ.ม.

จุดประสงค์ในการก่อสร้าง เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ เป็นทางหลวงโครงข่ายหลักในจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงสร้างดังกล่าวจากทางหลวง 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 8.100 กิโลเมตร
Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

  ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับข้อมูลที่บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับโดย
  ให้ท่านติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน
  นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่เบอร์ 02-022-7800
  เวลาทำการ : 07.30 – 16.30 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Email  Address : data.privacy@qmix.com