คู่มือความปลอดภัยในการใช้คอนกรีต

เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ

Switch The Language

    บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

    ติดต่อเรา
    อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 8
    เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท์ : 02-022-7888
    โทรสาร : 02-022-7888
    อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th

    แผนที่