OUR PRODUCTS

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
มีให้บริการหลากหลายสูตรตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนใดเราก็พร้อมให้บริการคุณ

คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและคอนกรีตปั้ม
คอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป งานบ้าน อาคารพาณิชย์ รองรับการเทปกติและใช้ปั้ม มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 210 ถึง 450 กก./ตร.ซม.

คอนกรีตกันซึม
คอนกรีตที่ออกแบบให้มีความทึบน้ำสูง เพื่อป้องกันซึมผ่านของน้ำเหมาะกับโครงสร้างที่ต้องเก็บกักน้ำ หรือสัมผัสกับน้ำโดยตรง เช่น บ่อเก็บน้ำ สระน้ำ อาคารใต้ดิน หรือลานจอดรถลอยฟ้า คอนกรีตจึงต้องป้องกันน้ำซึมผ่าน เพื่อป้องกันโครงสร้างเสียหายภายหลัง

คอนกรีตเข็มเจาะ
คอนกรีตที่มีคุณสมบัติไหลลื่นสูง ไม่มีการแยกตัว (segregation) ของเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีเนื้ออย่างสม่ำเสมอไม่เป็นโพรง มีอายุการทำงานมากกว่าคอนกรีตทั่วไปเพื่อลดปัญหาการบล็อกของเข็มเจาะ เหมาะกับงานเข็มเจาะเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 60 เซ็นติเมตร และเข็มเจาะใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เซ็นติเมตร เป็นต้นไป

คอนกรีต Post-Tension
คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อระบบคอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete) โดยเฉพาะ เป็นคอนกรีตที่สามารถพัฒนากำลังอัดมากกว่า 240 กก./ตร.ซม. ได้ภายใน 3 วัน เพื่อดึงลวดสลิง และอายุ 28 ได้กำลังอัดตามข้อกำหนด

คอนกรีต Q-Plus
คอนกรีตชนิดพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับงานต้องการประหยัดเวลา ปริมาณคนที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยเป็นคอนกรีตที่สามาถเข้าแบบได้ง่าย มีความไหลลื่นเป็นพิเศษ (ค่ายุบตัว 13 ถึง 23 เซ็นติเมตร) โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำเพิ่มหน้างานเพื่อให้คุณภาพคอนกรีตเสียไป

คอนกรีตห้องเย็น
คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเสียหายเนื่องจากการแข็งตัวของน้ำ (Freezing and Thawing) โดยเพิ่มสารกักกระจายฟองอากาศในส่วนผสมเพื่อให้เนื้อคอนกรีตมีปริมาณฟองอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อลดแรงดันเนื่องจากการแข็งตัวของน้ำซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียหาย

คอนกรีตทนซัลเฟต
คอนกรีตสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสซัลเฟต ดินเค็ม น้ำเสีย เช่น พื้นโรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้วัสดุปอซโซลาน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ ทำให้ช่องว่างในคอนกรีตลดลงและทึบน้ำ ทำให้สามารถต้านทานการซึมผ่านของสารละลายซัลเฟตได้เป็นอย่างดี

คอนกรีตชายฝั่งทะเล
คอนกรีตที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์ทีมีอยู่ในน้ำทะเล จะเห็นได้ว่าคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำทะเลหรือไอทะเลเหล็กเสริมมักจะเป็นสนิม จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างได้ โดยมีคลอไรด์เป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดสนิมในเหล็กเสริม จึงต้องออกแบบคอนกรีตที่ป้องกันไม่ให้คลอไรด์ซึมผ่านไปสร้างปัญหาดังกล่าว

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว
คอนกรีตทีออกแบบให้มีกำลังอัดช่วงต้นสูงเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยเหมาะกับการซ่อมแซม หรืองานที่ต้องมีการใช้งานอย่างเร่งด่วน เช่น งานถนนที่ปิดการจราจรได้ไม่นาน งานหล่อเสาเข็มอัดแรง เป็นต้น

คอนกรีตกำลังอัดสูง
คอนกรีตที่มีกำลังมากกว่า 450 กก./ตร.ซม. เป็นต้นไป สามารถออกแบบค่ายุบตัวได้ตามต้องการ เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพเป็นพิเศษ โครงสร้างที่มีความสำคัญ โครงสร้างที่ต้องรับน้ำมากกว่าปกติ เช่น งานอาคารสูง เสา ปล่องลิฟท์ งานที่ต้องการใช้ส่วนของโครงสร้างมีขนาดเล็กลง

คอนกรีตความร้อนต่ำ
คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อการเทแต่ละครั้งในปริมาณที่มาก เช่น งานเขื่อน งานฐานราก งานผนังกันดิน เนื่องจากการเทคอนกรีตในปริมาณมาก ๆ จะมีความร้อนสะสมอันเกิดมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration Reaction) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ เพราะฉะนั้นการเทคอนกรีตปริมาณครั้งละมาก ๆ ควรใช้คอนกรีตความร้อนต่ำที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ และการควบคุมการผลิตอย่างรัดกุมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม
คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์โรงงานโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม ทำให้มีคุณสมบัติทนทาน ต้านทานการขัดสี แข็งแกร่งตลอดความหนาของพื้น เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องสัมผัสแรงเสียดสีจากล้อ Forklift ในโรงงาน หรือการกระแทกจากการใช้งานในโรงงาน

คอนกรีตเททับหน้า (Topping)
คอนกรีตสำหรับเททับหน้าหรือปรับระดับพื้นทั่วไป ที่ต้องการระดับความหนา 4 ถึง 7 ซม. ลดปัญหารอยแตกร้าวและผิวหน้าเป็นฝุ่น

คอนกรีตกรมทางหลวง
คอนกรีตที่ออกแบบพิเศษตามต้องการของลูกค้า สำหรับงานที่มีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น หน่วยงานราชการ งานโครงสร้างพิเศษ งานที่กำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ หรืออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เป็นต้น

สนใจสอบถามบริการ หรือสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โทร. 02-022-7888

Switch The Language

  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของคนไทย มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  ติดต่อเรา
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
  อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์
  พระราม9-รามคำแหง
  ชั้น 8 เลขที่ 51 ถนนพระราม9
  แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ
  กรุงเทพฯ 10240

  โทรศัพท์ : 02-022-7888
  โทรสาร : 02-022-7889
  อีเมลล์ : Callcenter@qmix.co.th